Gatanje i proricanje

Radoznalost i želja za saznanjima što će se desiti u budućnosti traje od kad je i čovjeka. Gatanje ili proricanje budućnosti je tehnika u kojoj koristimo razna pomagala kako bi predvidjeli sudbinu pojedinca i njegove karakterne osobine. Gatalac je osoba koja posjeduje sposobnosti proricanja izvan vidljivih granica čovjeka koristeći se pomagalima poput karata, dlana, olova, graha, kave, životinjskih kostiju, kamenčića, riže … Gatanje nema granica, gatati možete iz gotovo svega.

gatanjeGatalac ili gatara sam odabire predmet iz kojega će gatati. Gatanje je skoro staro koliko i čovječanstvo. Razne kulture razvile su različite tehnike gatanja koje se stoljećima prenose iz koljena na koljeno. U našim krajevima najpopularnije i najpoznatije je gatanje iz kave, gatanje iz karata i gatanje iz dlana. Postoji stotinu simbola koji imaju svoje značenje prilikom gatanja. Svaki prikazani simbol ima svoju priču koju treba znati protumačiti. U današnje vrijeme gatanje je dostupno puno većem broju nego je to bio slučaj u prošlosti. Danas također možete saznati pojedinosti putem online gatanja ili telefonskim pozivom.

Ovo su samo neki od znakova koji se mogu pojaviti prilikom gatanja iz šalice kave: bačva, muha, rukavica, zmija, roda, sunce, svinja, šešir, udica, trokut, vatra, krokodil, labud, krevet, kotač, košara, križ, jabuka, čizma, covjek, avion, pas, ovca, pčela, golub, gnijezdo …

Tri najpopularnije i najčešće metode gatanja kod nas:

Gatanje iz dlana – ako okrenete dlan primjetit ćete iscrtane linije različitog oblika, pravca i položaja. Svaka od tih linija je specifična po svojim obilježjima i govori za sebe. Kada krenete sa gatanjem uvijek se prvo gleda iz lijeve ruke jer ona služi za čitanje budućnosti, dok je desna ruka samo nadopuna koja nam daje uvid u informacije o našem životu do sada. Na dlanu postoji niz linija: linija sreće, linija zdravlja, linija uspjeha, linija sudbine, linija srca, linija glave …

Gatanje iz kave – ako mislite da vam gataju iz kave najbolji dani za to su utorak i petak, nedjelja nikada. Gatanje iz kave najpopularniji je oblik gatanja koji daje stotine različitih znakova i simbola koje možemo tumačiti. Da bi smo dobili određene znakove iz taloga kave postoji određen proces kuhanja i ispijanja nakon kojega se prazna šalica preokrene i tri puta zavrti u smjeru kazaljke na satu. Time se talog dovoljno kvalitetno rasporedi po šalici nakon ćega se može početi gatati i tumačiti nastale znakove.

Gatanje iz karata – za gatanje iz karata potreban vam je samo špil od 32 karate bez obzira kakv on bio. Ako ne koristite tarot karte tada to gatanje nazivamo ciganskim gatanjem i ono se može izvesti pomoću bilo kojih karata. Najbolje je da uzmete karte za belot. Svaka od 4 grupe karata (srce, karo, tref i pik) imaju svoje značenje, kao i likovi i brojevi na karti (sedam, osam, devet, deset, dečko, dama, kralj i as). Kod tarot karata koristi se špil od 78 karata podjeljenih u 2 dijela, mala i velika arkana. Bitno je znati da se na svako postavljeno pitanje gata samo jednom.

Gatanjem možete dobiti odgovore na pitanja kao što su: kada ću prodati svoju vikendicu, gdje ću živjeti, da li će moj brak biti sretan, da li ću imati novaca, da li me partner vara … Bilo da ste dobili odgovor koji ste htjeli ili ne, bez vaše volje da se to ostvari rezultata u budućnosti neće ni biti. Znaći gatanjem ćete dobiti sliku budućnosti koja će ovisiti najviše o vama i vašim djelima i postupcima. Kako se postavite prema dobivenim odogovrima, takav će vam životni put i biti.

Gatanje i proricanje od 0-24!

Gatanje i proricanje

Kliknite ovdje za razgovor uživo